An Extension of Event B for Developing Grid Systems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Marina Waldén
Redaktörer: Treharne H, King S, Henson M, Schneider S
Förläggare: Springer Verlag
Publiceringsår: 2005
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 4th International Conference of B and Z users - ZB2005: Formal specification and Development in Z and B
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Nummer i serien: 3455
Volym: 3455
Artikelns första sida, sidnummer: 142
Artikelns sista sida, sidnummer: 161
ISBN: 978-3-540-25559-8
eISBN: 978-3-540-32007-4
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:13