Besättningslösa fartyg - Juridiska utmaningar

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Henrik Ringbom
Editors: Staffan Skult
Publication year: 2016
Publisher: Edita
Book title: Festskrift Ämnesföreningen Stadga r.f. 1996-2016
ISBN: 978-951-37-7026-6

Last updated on 2020-07-04 at 10:29