Generalizing Action Systems to Hybrid Systems

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Back R, Petre L, Porres Paltor I
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Publiceringsår: 1999

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 02:58