'A Man of the World'. Encounters and articulations of anti-imperialism as cosmopolitanism

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Petersson
Förläggare: Lawrence and Wishart
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Twentieth Century Communism: A Journal of International History
Tidskriftsakronym: c20c
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 84
Artikelns sista sida, sidnummer: 111

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 04:05