I brännpunkten mellan kyrkoliv och kultur. Om Valdemar Nymans livsgärning. [Recension av Katarina Gäddnäs: Allt liv är ett. Prästen och författaren Valdemar Nyman, 2015]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Roger Holmström
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 95
Artikelns sista sida, sidnummer: 98

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 06:55