Återbruk av 50-talet

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund
Redaktörer: Anne Folke Henningsen
Förlagsort: Köpenhamn
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: 33. Nordic Ethnology and Folklore Conference
Artikelns första sida, sidnummer: 95
Artikelns sista sida, sidnummer: 95

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 04:55