Kvalitetsgranskning av hermeneutiska studier

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yvonne Näsman, Linda Nyholm
Redaktörer: Lisbet Nyström, Camilla Koskinen, Yvonne Näsman
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
Moderpublikationens namn: Hermeneutisk forskningspraxis
Artikelns första sida, sidnummer: 137
Artikelns sista sida, sidnummer: 146
ISBN: 978-952-12-3167-4

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 09:05