Folklori si fuqi e tê pafuqishmëve: Teoritë dhe metodat e studimit në folkloristikn finlandeze

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ulrika Wolf-Knuts
Publisher: Instituti albanologjik
Place: Prishtina
Publication year: 2013
Journal: Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji
Volume number: 43
Start page: 11
End page: 26

Last updated on 2020-24-09 at 05:19