Working Children and Development: Empowerment through Work and Education: Case of Child Labour in Malawi and Tanzania

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maija Mustaniemi-Laakso
Redaktörer: M. Scheinin, M. Suksi
Förlagsort: Leiden
Publiceringsår: 2005
Förläggare: Martinus Nijhoff Publishers
Moderpublikationens namn: Human Rights in Development Yearbook 2002
Artikelns första sida, sidnummer: 99
Artikelns sista sida, sidnummer: 104

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 03:32