The Right to Education: Instrumental Right Par Excellence

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maija Mustaniemi-Laakso
Redaktörer: Margot E. Salomon, AArne Tostensen, Wouter Vandenhole
Förlagsort: Antwerp - Oxford
Publiceringsår: 2007
Förläggare: Intersentia
Moderpublikationens namn: Casting the Net Wider: Human Rights, Development and New Duty-Bearers
Artikelns första sida, sidnummer: 331
Artikelns sista sida, sidnummer: 352
ISBN: 9789050957182

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 04:35