Thematic Study on Child Trafficking: National Study on Finland

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Krista Orama, Maija Mustaniemi-Laakso, Martin Scheinin
Förläggare: EU Fundamental Rights Agency
Förlagsort: Vienna
Publiceringsår: 2009


Dokument


Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:21