Kansallinen ja kielellinen identifikaatio yksilön näkökulmasta : E. G. Ehrströmin määritelmiä ruotsalaisuudesta, suomalaisuudesta ja venäläisyydestä vuosina 1812-1829

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Wassholm Johanna
Editors: Moilanen Laura-Kristiina, Sulkunen Susanna
Publication year: 2006
Publisher: Suomalaisen kirjallisuuden seura
Book title: Aika ja identiteetti: katsauksia yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen keskiajalta 2000-luvulle
Title of series: Historiallinen arkisto
Number in series: 126
Start page: 192
End page: 215
ISBN: 951-746-872-5
ISSN: 0073-2540

Last updated on 2020-29-01 at 08:22