Kulturna participacija i muzički ukus muzičke publike Kolarčeve zadužbine : studija slučaja

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sabina M. Hadžibulić
Förläggare: University of Belgrade
Förlagsort: Belgrade
Publiceringsår: 2014
ISBN: 316.74:78(043.3)

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 03:59