JNK1 controls adult hippocampal neurogenesis and imposes cell-autonomous control of anxiety behaviour from the neurogenic niche

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: H Mohammad, F Marchisella, S Ortega-Martinez, P Hollos,K Eerola, E Komulainen, N Kulesskaya, E Freemantle, V Fagerholm, E Savontaus, H Rauvala, BD Peterson, H van Praag, ET Coffey
Förläggare: Springer Nature
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Molecular Psychiatry
Volym: 23
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 362
Artikelns sista sida, sidnummer: 374
eISSN: 1476-5578

Senast uppdaterad 2019-14-10 vid 05:17