Research on pedagogical entrepreneurship - a literature review based on studies from Finland, Iceland and Sweden

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Michael Dahl, Janne Elo, Eva Leffler, Gudrun Svedberg, Mats Westerberg
Förläggare: Umeå universitet
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Education Inquiry
Volym: 7
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 159
Artikelns sista sida, sidnummer: 182
eISSN: 2000-4508

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 06:08