Christian Kock and Lisa Villadsen (eds.), Rhetorical Citizenship and Public Deliberation

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Staffan Himmelroos
Förläggare: Universidad Diego Portales
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Cogency
Volym: 5
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 185
Artikelns sista sida, sidnummer: 192

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:40

Dela länk