Positioning report: Analysis of the current shipping industry structure
 and a vision for a renewed shipping industry ecosystem

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Magnus Gustaffson, Anastasia Tsvetkova, Maria Ivanova-Gongne, Anu Keltaniemi, Tomi Nokelainen, Victor Sifontes Herrera
Publiceringsår: 2015
ISBN: 978-952-12-3170-4

Senast uppdaterad 2020-27-05 vid 03:30