Culture in Business Interaction: An Individual Perspective. Empirical studies in Finnish-Russian business relationships.

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Ivanova-Gongne
Redaktörer: none
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3039-4

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:09