Preface to the Tapio Salmi Festschrift in Industrial & Engineering Chemistry Research

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Murzin D
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Industrial & Engineering Chemistry Research
Tidskriftsakronym: IND ENG CHEM RES
Volym: 56
Nummer: 45
Artikelns första sida, sidnummer: 12849
Artikelns sista sida, sidnummer: 12851
Antal sidor: 4
ISSN: 0888-5885

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:42