Experience of sibling death in childhood and risk of psychiatric care in adulthood

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rostila M, Berg L, Saarela J, Hjern A
Förläggare: OXFORD UNIV PRESS
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: European Journal of Public Health
Moderpublikationens namn: European Journal of Public Health
Tidskriftsakronym: EUR J PUBLIC HEALTH
Volym: 27
Artikelns första sida, sidnummer: 52
Artikelns sista sida, sidnummer: 52
Antal sidor: 1
ISSN: 1101-1262

Senast uppdaterad 2019-15-11 vid 05:33