Multi-Stability, Limit Cycles, and Period-Doubling Bifurcation with Reaction Systems

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sepinoud Azimi, Charmi Panchal, Andrzej Mizera, Ion Petre
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 16
ISBN: 978-952-12-3468-2

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 02:39