Kielirajat ylittävää yhteistyötä ruotsinkielisissä lukioissa

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Charlotta Engberg, Michaela Pörn, Katri Hansell
Förläggare: Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Kieli, Koulutus Ja Yhteiskunta
Nummer: 9.3.2016
eISSN: 1799-0181

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 04:14