De unga och den tryckta dagstidningen – om attityder och framtiden

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emilia Breider, Anna-Greta Nyström
Förläggare: Föreningen Granskaren
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 19


Nyckelord

Attitudes, Generation Y, Newspaper

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 06:07