De unga och den tryckta dagstidningen – om attityder och framtiden

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Emilia Breider, Anna-Greta Nyström
Publisher: Föreningen Granskaren
Publication year: 2014
Journal: Finsk tidskrift
Issue number: 2
Start page: 9
End page: 19


Keywords

Attitudes, Generation Y, Newspaper

Last updated on 2020-31-05 at 05:32