Kärnkurser i lärarprogram (UVK). Analys av dokument, intervjuer, enkätsvar och observationer: 4U Utvecklande utvärdering utbildningsvetenskapliga kärnan Uppsala Unversitet

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
Publisher: Uppsala universitet : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Place: Uppsala
Publication year: 2016

Last updated on 2019-20-10 at 02:56