Står kvinnorna för samhällsutvecklingen? Varför klarar sig flickor bättre i skolan? [Recension av Emma Leijnse: Fördel Kvinna. Den tysta utbildningsrevolutionen]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Harriet Silius
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 84
Artikelns sista sida, sidnummer: 87

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 03:04