Memory Usage Estimation of Java Programs

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Enqvist, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2003
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 576
ISBN: 952-12-1280-2
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 08:57