Hilma Granqvists liv och öde. [Recension av Sofia Häggman: Hilma Granqvist, antropolog med hjärtat i Palestina]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kirsti Suolinna
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 72
Artikelns sista sida, sidnummer: 75

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 04:52