De två kulturerna

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrick Sibelius
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 59
Artikelns sista sida, sidnummer: 68

Senast uppdaterad 2020-29-02 vid 02:51