Den osynliggjorda hemmafrun i statistik, forskning och arkiv

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund
Förläggare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Rig - kulturhistorisk tidskrift
Volym: 98
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 18
Artikelns sista sida, sidnummer: 30

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 03:11