Den finska telekommunikationssektorn i förändring – om affärsnätverkens betydelse och teknologisk konvergens som drivkraft

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Greta Nyström
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Ekonomiska Samfundets Tidskrift
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 143


Nyckelord

Business networks, Finland, Telecommunications

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 04:10