Modeling and Simulation of Train Networks Using Max-Plus Algebra

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hazem Al-bermanei, Jari M. Böling, Göran Högnäs
Redaktörer: Lisa O’Conner
Publiceringsår: 2016
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: Proceedings of 9th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation
ISBN: 978-1-5090-4119-0

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 04:16