Høj funktionel rigdom trods få arter i Østersøen

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Törnroos
Förläggare: Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Aktuel Naturvidenskap
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 16
Artikelns sista sida, sidnummer: 19
eISSN: 1602-3544

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:07