Synthesis of Ethers from Carbonyl Compounds by Reductive Etherification Catalyzed by Iron(III) and Silyl Chloride

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Savela R., Leino R.
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Synthesis
Volym: 47
Artikelns första sida, sidnummer: 1749
Artikelns sista sida, sidnummer: 1760

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 02:04