Sången på tre orter i Svenskfinland

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ros-Mari Djupsund
Editors: Johannes Brusila, Pirkko Moisala & Hanna Väätäinen
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Modersmålets sånger : Finlands svenskheter framställda genom musik
Volume number: 801
Start page: 81
End page: 106
ISBN: 978-951-583-340-2
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-19-09 at 04:29

Share link