Sången på tre orter i Svenskfinland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ros-Mari Djupsund
Redaktörer: Johannes Brusila, Pirkko Moisala & Hanna Väätäinen
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Modersmålets sånger : Finlands svenskheter framställda genom musik
Volym: 801
Artikelns första sida, sidnummer: 81
Artikelns sista sida, sidnummer: 106
ISBN: 978-951-583-340-2
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:07