Göra ätstörd: om flickskap, normativitet och taktik i bloggar

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Charlotte Palmgren
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 271
ISBN: 978-951-765-732-7

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 06:53