Managerial sensemaking of interaction within business
relationships
: A cultural perspective

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Ivanova, Lasse Torkkeli
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: European Management Journal
Volym: 31
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 717
Artikelns sista sida, sidnummer: 727
eISSN: 1873-5681

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 04:06