Access to Information and Documents as a Human Right

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mariya Riekkinen, Markku Suksi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi
Artikelns första sida, sidnummer: iii
Artikelns sista sida, sidnummer: 202
ISBN: 978–952–12–3186–5
eISBN: 978–952–12–3215–2

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 04:29