Översättning från latin, inledning och kommentarer ; Tretton brev / Augustinus

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato, Patrik Hagman
Förlagsort: Skellefteå
Publiceringsår: 2007
Förläggare: Artos & Norma bokförlag
ISBN: 978-91-7580-337-1

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 02:58