Political and Hedonic Re-contextualizations: Prince Charles’s Spanish Journey in Beaumont, Jonson, and Middleton

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Roger D Sell
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Ben Jonson journal
Volym: 22
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 163
Artikelns sista sida, sidnummer: 187
eISSN: 1755-165X

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 04:06