Sukupuolikysymyksestä mansplainaten. [Arvio kirjasta Marita Husso & Risto Heiskala (toim.) (2016) Sukupuolikysymys. Helsinki: Gaudeamus]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salla Tuori
Förläggare: Sukupuolentutkimuksen seura - Sällskapet för genusforskning r.y.
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Sukupuolentutkimus
Volym: 29
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 53
Artikelns sista sida, sidnummer: 55

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 06:11