Isomerization of α- and β-pinene oxide over supported ionic liquids catalysts (SILCA)

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Luis Rujana
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014

Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 03:35