Economic capital allocation

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Min Wang
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
ISBN: 978-952-12-3290-9
eISBN: 978-952-12-3291-6

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 06:14