Före Bergroth [Recension av Jennica Thylin-Klaus Särdrag, stavning, självbild. En idéhistorisk studie av svensk språkplanering i Finland 1860-1920]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Stendahl
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 62
Artikelns sista sida, sidnummer: 65


Nyckelord

Finland-Swedish, Language planning, Minority language, Scandinavism, Spelling

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:50