Före Bergroth [Recension av Jennica Thylin-Klaus Särdrag, stavning, självbild. En idéhistorisk studie av svensk språkplanering i Finland 1860-1920]

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Stendahl
Publication year: 2016
Journal: Finsk tidskrift
Issue number: 6
Start page: 62
End page: 65


Keywords

Finland-Swedish, Language planning, Minority language, Scandinavism, Spelling

Last updated on 2020-26-09 at 02:33