Business Model Innovation Paths and Tools

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marikka Heikkilä, Harry Bouwman, Jukka Heikkilä, Timber Haaker, Carolina Lopez Nicolas, Angelika Riedl
Redaktörer: Johan Versendaal et al.
Publiceringsår: 2016
Förläggare: University of Maribor
Moderpublikationens namn: BLED 2016 Proceedings
ISBN: 978-961-232-287-8

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 04:08