Paulusforskningen mår bra

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Syreeni
Förläggare: Svensk Kyrkotidning AB
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Svensk kyrkotidning
Tidskriftsakronym: SKT
Volym: 114
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 45
Artikelns sista sida, sidnummer: 47
eISSN: 0349-2153


Abstrakt

Recension av Ekenberg, Holmstrand & Winninge (red.), 2000 år med Paulus


Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:33