Female sexual function varies over time and is dependent on partner-specific factors: A population-based longitudinal analysis of six sexual function domains

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Annika Gunst, Daniel Ventus, Antti Kärnä, Paula Salo, Patrick Jern
Förläggare: Cambridge University Press
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Psychological Medicine
Tidskriftsakronym: Psychol Med
Volym: 47
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 341
Artikelns sista sida, sidnummer: 352


Nyckelord

Female sexual function, Longitudinal study

Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 04:24