Ionic liquid mediated biomass deconstruction : from analysis challenges to fermentable sugars

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sari Maarit Hyvärinen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3100-1

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:15